بيماري هاي روز ايران و جهان

ايدز و نوجوانان

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - جولای 13, 2009 at 10:56 ق.ظ

Categories: ايدز   Tags:

WHO و ايدز

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

وضعيت HIV / AIDS   در ايران بنابر گزارش سازمان بهداشت جهاني

شمار تخميني از مردمي كه با ويروس ايدز / بيماري ايدز زندگي مي كنند و درگيرند.

در سال 2001 و طي سه ماهه اول 2002، UNAIDS و WHO با همكاري ملل مختلف شروع به كار كردند و توسط نهادهايي محاسبات رايجي را جهت برآورد شمار مردم درگير با ايدز انجام دادند. اين محاسبات بر اساس برآوردهاي قبلي به چاپ رسيده در سالهاي 1997 و 1999 پايه ريزي شده است و اخيراً به نظارت در مورد ايدز در جوامع مختلف منجر گرديده است. يك علم روش شناسي پيشرفته در امور شراكتي و مشاوره اي به همراه يك گروه بين المللي تشكيل يافته از متخصصين جهت برآوردهاي جديدي از شيوع و بروز ويروس ايدز (HIV ) و مرگ ومير ناشي از ايدز و همچنين بررسي تعداد كودكاني كه از طريق مادرانشان با ويروس ايدز تماس پيدا كرده اند و دچار عفونت شده اند، مورد استفاده قرار گرفت. طرح هاي برنامه ريزي مختلف نيز جهت تخمين شيوع اين ويروس در كشورها و همچنين در سطح پايينتري همه گيري منتشر يا محدود منطقه اي اين بيماري استفاده شدند. برآوردهاي معمول نتوانستند يك شمار قطعي و قابل قبولي در مورد عفونت ها بدهند. نتيجتاً آنها از روشي استفاده كردند كه تا اندازه اي به طور دقيق برآوردهاي خوب و دقيقي را در مورد بيماري هاي همه گير در كشورهاي خاص ثبت كرده بود. بهر حال در اين برآوردها تجديد نظرهاي اساسي و پايداري به انجام رسيد و همچنين كشورهاي مختلف سيستم هاي نظارتي خودشان را اصلاح و اطلاعات بيشتري را جمع آوري كردند.

در اين گزارش، بزرگسالان را چه مرد و چه زن، از سن 15 تا 49 سالگي در نظر گرفته اند. اين محدودة سني، افرادي را كه در سنين فعال جنسي خود بسر مي برند پوشش مي دهد. در حاليكه خطر عفونت با HIV مشخصاً تا بعد از 50 سالگي نيز ادامه دارد و اكثر اين افراد بخاطر رفتارهاي پرخطرشان در اين سن عفوني مي شوند. پس همانطور كه ذكر شد براي محاسبات شيوع HIV در بزرگسالان، محدودة سني 15 تا 49 سالگي در نظر گرفته شد.

□ شمار تخميني بزرگسالان و كودكاني كه مبتلا به ويروس ايدز / بيماري ايدز هستند (تا پايان سال 2001)

اين تخمين ها همه مردمي كه  تا  پايان سال 2001 ايدز داشته و يا علائم پيشرفته ايدز را داشته و زنده مانده اند را شامل مي شدند.

بزر گسالان و بچه ها           20000

بزرگسالان (49-15)       20000    ميزان در صد بزرگسالان (%)     >0.1

زنان (49-15)           5000

كودكان (15-0)        >200

□ شمار تخميني مرگ هاي ناشي از ايدز

شمار تخميني مرگ و مير ناشي از بيماري ايدز در طي سال 2001 در بزرگسالان و كودكان

مرگ و مير در 2001                      290

□ شمار تخميني از كودكاني يتيم

كود كان يتيم زنده زمان حال

شمار تخميني كودكاني كه پدر يا مادر يا هر دو والدين خود را به علت ابتلا به ايدز از دست داده اند و كمتر از 15 سال سن دارند

(تا پايان سال 2001)

نظارت جهاني گروه كاري WHO/UNAIDS بر AIDS / HIV  و STI (عفونت هاي انتقالي از راه جنسي)

نظارت جهاني بر AIDS / HIV و STI يك تلاش مشترك بين WHO و UNAIDS است. اين گروه كاري، فعاليت خود را در نوامبر سال 1996 آغاز كرد و هم اكنون نيز به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد. اولين كار عيني اين گروه تقويت فعاليت ها و ساختارهاي ملي ـ منطقه اي و جهاني در نظارت و آگاهي دادن بهتر در زمينه AIDS / HIV و STI است. به همين منظور اين گروه با برنامه ريزان ملي ايدز يك تعداد از مؤسسات و گزارشات ملي و بين المللي همكاري نزديكي دارد.

هدف از اين مشاركت جمع آوري بهترين اطلاعات قابل دسترسي و پيشبرد كيفيت اطلاعات مورد نياز جهت رسيدن به تصميم گيري و برنامه ريزي ملي منطقه اي و جهاني است.

مطابق اين چهارچوب، اين اوراق مستند اكثر اطلاعات جديد و اختصاصي كشورها در مورد شيوع AIDS /HIV را با اطلاعات رفتاريي (از جمله روابط جنسي اتفاقي و استفاده از كاندوم ) كه مي توانند انتقال ويروس ايدز را ريشه كن كنند تطبيق مي دهند.

بسياري از اطلاعات توافق شده نسبت به نشانگرها در بسياري از كشورها در سال 2001 قابل دسترس نبود كه اين دور از انتظار نيست.

البته اين اوراق مستند تجديد شده شامل يك تعداد اطلاعات با ارزشي هستند كه اجازه و امكان شناسايي درست در زمينه موجوديت برنامه ها و مقايسات بين كشورها و مناطق مختلف را مي دهند. همچنين موقعي كه برنامه ريزي و اجراء سيستم هاي نظارتي تصحيح شد اين اوراق مستند ممكن است بتوانند ابزاري براي شناخت پتانسيل دروني شركاي جنسي باشند.

اين اوراق مستند مي توانند اطلاعات خوب و قابل دسترسي براي گروه WHO/ UNAIDS در زمينه نظارت جهاني STI و AIDS / HIV باشند. بنابراين اين گروه كاري مي خواهد كه همه مديران برنامه ريزي و متخصصين ملي و بين المللي را در جهت رساندن اطلاعات اضافي به آنها تقويت كند , در نتيجه اطلاعات قابل دسترس مي شوند. اعضاي اين گروه همچنين هر پيشنهادي را براي كسب اطلاعات اضافي در جهت مثمر ثمر بودن تصميم گيري و برنامه ريزي ملي يا بين المللي مي پذيرند.

ارزيابي موقعيت اپيدميولوژيكي (علم همه گير شناسي)

اساس اطلاعات گزارش شده به اين ترتيب است كه بيماري همه گير ايدز در ايران در حال افزايش است و اين گزارشات بصورت يك اخطار عمل مي كنند. بر طبق گزارشات برنامه ريزان ملي ايدز 1159 مورد جديد شناخته شده از عفونت ويروس ايدز و موارد بيماري ايدز در سال 2001 ديده شده كه افزايش 3 برابري را در مقايسه با سالهاي 99 و 2000 نشان مي دهد.

اين افزايش قابل توجه يادآور بروز اتفاق غم انگيز قبلي كه در سال 1997 به وقوع پيوست مي باشد همان زمانيكه شمار بيماران ايدزي به 815 نفر رسيده بود.

مصرف كنندگان داروهاي تزريقي (IDUs) اين بيماري را به طور همه گيري در ايران پيش مي برند. در سال 2001، 64% از محل بيماران ايدزي را IDUs شامل بودند. اطلاعات در زمينه شيوع خوني HIV نشان مي دهد كه IDUs بيشترين ميزان عفونت را در مقايسه با ديگر گروههاي آزمايش شده دارند.

IDUs كه در سال 1996 جواب آزمايش آنها + شده بود شيوعي در حدود 7/5% از كل موارد ايدز را در سال 96 داشته اند و 7/1% نيز در سال 97 بوده است. اين اطلاعات به خاطر عده اي از IDUs كه در زندان يه سر مي برند، متغير است.  پس اين موضوع تعجب آور نيست كه ميزان زندانيان مبتلا به ايدز در سال 1999 نسبت به 1996، شش برابر افزايش يافته باشد. بعلاوه ما با آزمايشات زيادي در مورد ويروس ايدز كه جواب مثبت داشته اند، برخورد كرده ايم كه وابسته به يك مركز مشاوره اي آزمايش داوطلبانه بود. اين مركز از مصرف كنندگان دارو ها حمايت مي كند و حدوداً در سال 1999 برپا شد و هم اكنون در صدهاي ساليانه قابل بررسي عفونت هاي ويروس ايدز را محاسبه مي كند. ميزان شيوع بدست آمده در مورد ويروس ايدز در اين مركر در سال 1999 در حدود 3%، در سال 2001، 4% بوده است.

افزايش قابل توجهي از كل تعداد موارد STD (بيماري هاي انتقال يافته از راه جنسي) گزارش شده در ايران طي سالهاي 95 تا 98 وجود داشته است. به اين نتيجه رسيده اند كه كانديديازيس، تريكومونازيس، كلاميديا و گنوره آ، چهار عامل اصلي هستند كه 60% از موارد تشخيص داده شده از اين بيماري را شامل مي شوند.

نقشه هاي مراكز حفاظتي ايدز:

نقشه توزيع جغرافيايي مراكز حفاظتي ايدز براي گروههاي جمعيتي مختلف ممكن است در تفسير پوشش ملي سيستم نظارتي ايدز و همچنين شرح اختلاف روند و سطح شيوع در اين مناطق كمك كننده باشد. گروه كاري

WHO /  UNAIDS   براي نظارت جهاني STI و AIDS / HIV  در مشاركت با گروه نقشه كشي براي توزيع سلامتي WHO و بيماري هاي قابل بررسي، نقشه هايي را مي سازند تا محل قرارگيري و شيوع ويروس ايدز در مراكز حفاظتيِ وابسته به تراكم جمعيتي، مناطق شهري بسيار بزرگ و راههاي ارتباطي را مشخص سازند.

روشها و برنامه ها در نظارت حفاظتي قبل از زايمان و تولد، براي كشورهاي با شيوع بيشتر يا شيوع در جمعيتهاي منتخب در بعضي كشورهاي با بيماري هاي همه گير متمركز فوق برنامه هاي جديدي به حساب مي آيند. اين موارد براي كشورهايي كه اطلاعات كافي دارند امكان پذير خواهد بود.

موارد گزارش شده از ايدز

گزارشات سالانه از ايدز

در پي پيشنهادات WHO و UNAIDS ، گزارش در مورد ايدز در اكثر كشورها انجام مي شود و اطلاعاتي از موارد ايدز در سطح ملي گردآوري و به WHO فرستاده مي شود و بعد اينها به سيستم هاي نظاريتي تغيير دهنده كيفيت گزارش مي شوند. به طور قابل توجهي مقدار اين گزارشات از كشوري نسبت به كشور ديگر فرق مي كند. كمي ميزان گزارشات در كشورهاي در حال توسعه عادي است و سبب تضعيف مراقبتهاي حفظ سلامت و سيستم هاي اپيدميولوژي مي شوند. بعلاوه كشورها از تعريفهاي متفاوتي نسبت به ايدز استفاده مي كنند. يك مشكل اصلي گزارش در مورد ايدز اطلاعاتي است كه به ما در مورد طرح هاي انتقال و حدود ميزان عفونت ها مي دهد. چون تقريباً مربوط به 5 تا 10 سال اخير است در نتيجه فقط براي آگاهي دادن در مورد عفونت هاي ايدز جديد مفيد واقع مي شوند.

با وجود اين بيانات اين گزارش بعنوان يك ابزار دفاعي مهم تلقي مي شود و در تخمين ميزان شيوع ايدز و براي برنامه ريزي كوتاه مدت خدمات حفظ سلامت مفيد است. همچنين اين گزارشات در زمينه آمارگيري و صفات جغرافيايي جوامع تأثيد پذير و اهميت ارتباطي خطرات متنوع موجود، اطلاعاتي را فراهم مي كند. در بعضي شرايط، گزارشات ايدز مي توانند براي تخمين سريعتر طرحهاي عفونت HIV با بهره گيري از محاسبات قبلي استفاده بشوند. گزارشاتِ در مورد ايدز و مرگ و مير ناشي از ايدز شديداً در كشورهاي صنعتي با معرفي HAART (درمان ضد ويروسي بسيار فعال) كاهش داشته اند.

طرق انتقال ايدز:

هترو: تماسهاي دو جنس مخالف

Homo/Bi: تماسهاي جنسي بين دو مرد

IDV: مصرف كنندگان داروهاي تزريقي. اين طرز انتقال موارد ديگر رفتارهاي پرخطر را نيز شامل مي شود كه گزارش شده اند. منظور داروهاي تزريقي

Blood خون: خون و محصولات خوني

Perinatal جنيني: انتقال مادر به فرزند در حاملگي، تولد زايمان يا شير دادن.

NS مواد ناشناخته و غير اختصاصي

عفونتهاي انتقال يافته از راه جنسي قابل درمان:

يك طرز انتقال پيش  غالب در HIV و STI آميزشهاي جنسي است. طرح و مقياسهاي جلوگيري از انتقال جنسي در STI و HIV مشابهند و جزو اهداف گردهمايي ها به حساب مي آيند. بعلاوه؛ يك مدرك قوي حمايت مي كند از اين موضوع كه مكانيسم هاي  بيولوژيكي  (زيست شناسي) مختلف در مورد STI، انتقال HIV را در افزايش عفونت هاي HIV ، استعداد عفونت به HIV كمك مي كنند. همچنين مشاهده كاهش شديد مقدار تراكم ويروس ايدز در ترشحات دستگاه تناسلي بعد از درمان مهم و قابل توجه است. روشهاي آگاهي دهنده در مورد STI مي توانند اطلاعات قابل قبولي را در زمينه انتقال جنسي ايدز و تماس شديد در ملاحظات رفتاري و همچنين در پيشبرد استفاده از كاندوم فراهم بكنند.

سرويسهاي خدماتي كلينيكي و پزشكي در مراقبت از STI يك نقطه دسترس مهم براي مردم در خطرات بزرگ برخاسته از ايدز و STI هستند. البته نه فقط در زمينه تشخيص و درمان، بلكه همچنين در مورد اطلاعات و آموزش و افزايش آگاهي ها. در نتيجه كنترل و جلوگيري از STI بعنوان يك طرح و برنامه عظيم در جلوگيري و پيشگيري از عفونت هاي ويروس ايدز بيماران ايدزي شناخته شده است. يكي از بنيان هاي كنترل STI مديريت و برنامه ريزي درماني كافي با بيماران علامت دار STI است كه شامل تشخيص و درمان و آموزش سلامت فردي و مشاورات پيشگيري از بيماري و اخطار و اطلاع رساني به شركاي جنسي است. نتيجتاً قسمت هاي مختلف طرح اطلاع رساني در مورد كنترل STI همچنين مي توانند اطلاعاتي را در زمينه جلوگيري و پيشگيري از HIV در يك كشور فراهم بكنند.

نشانگرهاي مراقبت و خدمات درماني بهداشتي:

برنامه هاي پيشگيري از ايدز وابسته است به تلاشهاي دو طرفه مراقبت و حمايت در مورد آنهايي كه درگير با ويروس ايدز و بيماران ايدزي هستند و همچنين بستگي به پيشگيري هدفمند براي همه مردم آسيب پذير در برابر عفونت دارد. اين خيلي مشكل است كه محدودة وسيعي از فعاليت ها را بوسيله يك يا فقط تعداد كمي نشانگر

(indication) جمع آوري و برداشت كنيم. هرچند كه يك نمونه از نشانگرهاي مراقبت سلامتي خوش ساخت مي تواند در شناسايي كلي توانايي ها و ضعف هاي سيستم هاي سلامتي بهداشتي كمك بكند. نشانگرهاي اختصاصي، همانگونه كه در غربالگري خون و آزمايشات ايدز در دسترس اند براي اندازه گيري ظرفيت خدمات بهداشتي كمك كننده هستند ودر مورد نتايج گزارش شده در مورد AIDS / HIV پاسخگو هستند.

دانش و آگاهي و رفتار:

در اكثر كشورها علم همه گير شناسي در مورد ويروس ايدز بوسيله رفتارهايي كه (از جمله: شركاي جنسي متعدد و استفاده از داروهاي تزريقي) افراد را در معرض خطر عفونت قرار داده پيش مي رود. اطلاعات در زمينه دانش و سطح اين رفتارهاي خطرناك بيان شده در مورد AIDS / HIV در تشخيص جمعيتهاي درگير با خطر عفونت به ايدز و همچنين در درك بهتر پويايي علم همه گير شناسي (اپيدميولوژي) بسيار مهم و اساسي هستند. اين اطلاعات بحراني در ارزيابي تغييرات اضافي بعنوان نتيجه اي از تلاشهاي پيشگيري هستند. يكي از اهداف اصلي دومين دوره سيستمهاي نظارتي ويروس ايدز، پيشبرد يك سيستم استاندارد از نشانگرها است كه در راهنماي ملي تعريف شده (مرجع: برنامه ريزان ملي ايدز، راهنمايي جهت آگاهي و آموزش، 00/17/ UNAIDS ) و ارزيابي منظم رفتارهايي كه روندهايي را در رفتار مورد ارزيابي قرار مي دهند و مداخله و همفكريهايي را مد نظر دارند.

نشانگرها در زمينه آگاهي دادن و همچنين تصورات غلط يك پيش نياز مهمي براي برنامه هاي پيشگيري هستند تا دانش مردم را دربارة انتقال جنسي بيماريها افزايش بدهند و بر تصورات غلط و بي ميلي نسبت به تغيير رفتارها غلبه كنند. نشانگرها در زمينه رفتارهاي جنسي و پيشبرد رفتارهاي جنسي سالم، هسته برنامه ريزي ها در مورد ايدز هستند. بويژه با جواناني كه هنوز از نظر جنسي فعال نيستند يا فعاليت جنسي آنها در حال حاضر آغاز شدن است چون اينها بيشتر متمايل به تغيير رفتار هستند تا بزرگترها.

نشانگرهاي پيشگيري:

كاندوم هاي زنان و مردان فقط ابزار قابل دسترسي هستند كه مي توانند از انتقال جنسي ويروس ايدز و ديگر بيماري هاي STI جلوگيري كنند. افرادي كه بيشتر در معرض خطر انتقال جنسي HIV قرار مي گيرند، بايد از كاندوم هاي با كيفيت بالا بهره مند شوند. فعاليت هاي تكميلي برنامه هاي ايدز احتماا دسترسي بيشتر به كاندوم را افزايش مي دهد. اين فعاليت ها بايد مستقيماً به مناطق داراي مشكل ارجاع داده شوند تا در آنجا به آگاهي مردم رسانده شوند. نشانگرهاي احتمال دسترسي به كاندوم را آسان مي سازند اگر چه حتي اگر كاندوم ها به طرز وسيعي در دسترس باشند باز به اين معني نيست كه همه مردم مي توانند به آنها دسترسي پيدا كنند.

منابع:

اطلاعات موجود در اين اوراق مستند اپيدميولوژيكي از منابع متعدد و مختلفي جمع آوري مي شوند كه شامل گزارشات جهاني منطقه اي و كشوري و مدارك و مقالات منتشر شده و پوسترها و همايش ها كه در كنفرانسهاي بين المللي و براوردهاي حاصل از WHO/ UNAIDS و ديگر آژانسهاي كشوري هستند. اين قسمت شامل يك ليست از منابع مربوطه است كه براي آمارسازي اوراق مستند استفاده مي شوند. منابع قابل دسترسي ديگر همان سيستمهاي انتخاب شده ملي در وب سايت هاي اينترنتي مي توانند باشند كه شامل اطلاعاتي اضافي در مورد STI و ايدز هستند و به طور منظم نيز تجديد مي شوند. هر چند كه WHO و UNAIDS درست و كامل بودن اين سايت ها را تضمين نمي كنند و مسؤول خسارت هاي وارده از استفاده از اين سايت ها نخواهد بود.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 10:56 ق.ظ

Categories: ايدز   Tags:

ايدز در ايران

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران اولين مورد بيماري ايدز در ايران در سال 1365 در يك كودك 6ساله هموفيل كه از فاكتورهاي انعقادي وارداتي آلوده به ويروس ايدز استفاده كرده بود ، مشاهده شد. تا تاريخ اول مهر ماه 1378 تعداد1804 مورد آلودگي به ويروس ايدز شناسايي شده بود كه 237 مورد آن به مرحله ايدز رسيده و از اين عده 203 نفر فوت شده اند. بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي وزارت بهداشت از سال 1365 كه اولين مورد ابتلا به ويروس ايدز در ايران شناسايي شد تاكنون 16 هزار و 90 نفر مبتلا به اين بيماري در كشور شناسايي شده‌اند كه 15 هزار و 150 هزار نفر آنها مرد هستند، 7/66 درصد آنها از طريق سرنگ آلوده مبتلا شده‌اند، دو هزار و 121 نفر از اين بيماران جان خود را از دست داده‌اند و هزار و 122 نفر آنها از مرحله ابتلا به ويروس HIV گذشته و اكنون وارد فاز بيماري ايدز شده‌اند. هنوز اعتياد تزريقي الگوي اول انتقال ايدز در ايران است اما طي سالهاي اخير رشد اين بيماري از طريق بي بند و باري جنسي نيز در ايران نگران كننده شده است به طوري كه مسئولان وزارت بهداشت نگران موج سوم انتشار اين بيماري از طريق ارتباط جنسي هستند، موج اول اين بيماري از طريق فرآورده‌هاي خوني آلوده در ايران مطرح شد و موج دوم آن اكنون با انتقال از طريق اعتياد تزريقي و سرنگ آلوده مطرح است. كارشناسان و متخصصان بيماريهاي عفوني بر اساس فرمولهاي سازمان بهداشت جهاني معتقدند كه بيش از 70 هزار نفر در ايران به ويروس ايدز مبتلا هستند كه فقط 16 هزار و 90 نفر آنها تاكنون شناسايي شده‌اند و بقيه كه از بيماري خود بي خبرند عاملان انتقال اين بيماري در جامعه هستند موارد ياد شده در بالاي از راههاي زير آلوده شده اند: 69 درصد در اثر استفاده از سرنگ و سوزن اشتراكي (معتادين تزريقي) 13 درصد از راه تماس جنسي. 11 درصد از راه خون و فراورده هاي خوني . 1 درصد از مادر آلوده به كودك و مواردي هم نامشخص بوده است. ايدز بلاي جامعه معاصر است . در حال حاضر ايدز تنه بيماري است كه در همه كشورهاي جهان، چه غني و چه فقير ، بعنوان يك مشكل حياتي مطرح است. بيماري ايدز در همه كشورهاي جهان، در گروههاي سني متفاوت، نژادهاي مختلف و در هر دو جنس مشاهده مي شود. ايدز تنها يك مشكل بهداشتي نيست، بلكه يك مشكل اجتماعي فرهنگي است. بيماران مبتلا به ايدز بي نهايت آسيب پذيرند. بعلت پيش داوري و ترس از سرايت بيماري، اين بيماران در مورد انتخاب مسكن، شغل، مراقبتهاي بهداشتي و حمايت عمومي مورد تبعيض قرار مي گيرند. رفتارهاي نامناسب و تحقيرآميز، موجب انزواي بيمار گشته، فرصت آموزشي را از وي مي گيرد. وحشت مرگ، وحشت طرد و تنهايي، وحشت انگ اجتماعي، اخراج كارگران مبتلا و بدنامي از طرف دوستان، آشنايان و خانواده، سبب مي شود آنهايي كه گمان مي كنند ممكن است آلوده باشند، وضعيت خودشان را تا جايي كه مقدور تست مخفي نگهدارند كه اين خود موجب گسترش آلودگي مي شود. به همين دليل اين بيماران بايد از خدمات حمايتي از قبيل حمايت قانوني و مالي، مشاوره اي و خدمات بهداشتي درماني برخوردار گردند. در بعضي جوامع مانند كشور ايران كه آلودگي در سطح خيلي پائين است، هنوز مشكلات اقتصادي و اجتماعي، خود را نشان نداده است ولي در آينده شايد چنين نباشد. بايد بدانيم اين مشكلات در كنار ماست و ما را تهديد مي كند، زيرا كشور ما در منطقه آسيا واقع است كه پرجمعيت ترين و فقيرترين منطقه جهان است و بر اساس بهداشت جهاني با دارا بودن پايين ترين معيارهاي اقتصادي و انساني، امكان همه گيري آلودگي و بيماري ايدز در قرن بيست و يكم بر اساس برآورد سازمان جهاني بهداشت در آن زياد است. بايد توجه داشت كه تنها سد مطمئن در مقابل گسترش آلودگي، رعايت سخت و قانونمند روابط جنسي و پاي بندي به اصول مقدس زناشويي و ارزشهاي اخلاقي در جامعه است. آمار ايدز در ايران از نگاه بخش فارسي بي بي سي هر سال در روز اول دسامبر، که روز جهانی بِيماری ايدز است، در سراسر دنيا فعاليت و تلاش تازه ای آغاز می شود تا با آگاه کردن مردم از راههای جلوگيری از ابتلا به اين بيماری مرگبار، جلوی شيوع سريع آن گرفته شود. تازه ترين آمارهای سازمان ملل متحد نشان می دهد که در طول سال جاری ميلادی تعداد افراد آلوده به “اچ آی وی” يا ويروس بيماری ايدز به حدود پنج ميليون نفر خواهد رسيد. اين ويروس سيستم ايمنی بدن را به تدريج فلج می کند و فرد آلوده را از پای در می آورد. تازه ترين آمارهای سازمان ملل متحد نشان می دهد که در طول سال جاری ميلادی تعداد افراد آلوده به “اچ آی وی” يا ويروس بيماری ايدز به حدود پنج ميليون نفر خواهد رسيد آژانس مسوول مبارزه با بيماری ايدز وابسته به سازمان ملل متحد پيش بينی می کند که بيش از سه ميليون نفر طی سال جاری ميلادی در اثر بيماری ايدز جان خود را از دست خواهند داد، که با اين تعداد شمار قربانيان ايدز در 20 سال گذشته به 24 ميليون نفر می رسد. اين آژانس هشدار می دهد که بيماری ايدز در اروپای شرقی و در سراسر آسيا به سرعت در حال رشد است، ولی در جنوب آفريقا که بيش از دو سوم از مجموع 42 ميليون فرد آلوده به ويروس اچ آی وی در سراسر جهان را در خود جای داده است، همچنان بدترين منطقه جهان از لحاظ ابتلا به بيماری ايدز است. حدود سی ميليون نفر در اين منطقه مبتلا به ايدز هستند. از سوی ديگر ايدز در ميان زنان نيز رو به گسترش است. در شهر واشنگتن يک سوم از بيماران مبتلا به ايدز را زنان تشکيل می دهد. ايدز در ايران در ايران نيز اخيرا آمارهای نگران کننده ای از افزايش مبتلايان به ايدز به گوش می رسد، به طوری که گفته شده که در سالهای اخير تعداد مبتلايان به ويروس اچ آی وی، چندين برابر شده است. اين آمارها نشان می دهد که ايران با يک اپيدمی جدی ايدز روبروست. مقامات ايران تاکيد می کنند که عامل اصلی گسترش ايدز در بين مردان در ايران تزريق با سرنگ مشترک در ميان معتادان است، ولی اکنون گفته می شود که انتقال ويروس اچ آی وی از طريق آميزش جنسی نيز مساله نگران کننده ای است دكتر سياری، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ايران، در سال گذشته ميلادی اين تعداد را 15000 نفر ذکر کرد. اين در حالی است که در گذشته مقامات رسمی ايران معمولا از رقم بين دو تا سه هزار در مورد تعداد مبتلايان به ويروس ايدز سخن می گفتند. البته مقامات ايران تاکيد می کنند که عامل اصلی گسترش ايدز در بين مردان در ايران تزريق با سرنگ مشترک در ميان معتادان است، ولی اکنون گفته می شود که انتقال ويروس اچ آی وی از طريق آميزش جنسی نيز مساله نگران کننده ای است. هومان نارنجی ها، کارشناس پيشگيری از اعتياد در سازمان بهزيستی ايران نيز به بی بی سی گفت که بحث های کارشناسی در کشور نشان می دهد که معتادان به علت استفاده از سرنگ مشترک مبتلا به ايدز می شوند و سازمان بهزيستی برنامه هايی در دست دارد که اساس آنها بر “کاهش زيان” است و تلاش می کند بيشتر مواد مخدر به صورت خوراکی مصرف شود تا از طريق سرنگ مشترک. بعضی از مقامات مسوول “ازدواج موقت” را راه حلی برای کتنرل بيماری های مقاربتی در کشور دانسته اند. بتازگی فعاليت های تبليغاتی بسياری نظير چاپ پوستر و غيره برای آگاهی دادن به مردم در زمينه ايدز انجام می شود. همچنين مشاوره های ازدواج که در آنها دانش افراد درباره ايدز نيز سنجيده می شود، تاثير بسياری در اطلاع رسانی در اين زمينه داشته است، ولی کارشناسان می گويند که هنوز راديو و تلويزيون ايران که دولتی است، فعاليت چندانی در اين زمينه از خود نشان نداده است. دکتر مينو محرز، استاد دانشگاه و متخصص بيماری ايدز، گفت که بر اساس آمارها 80 درصد مبتلايان به ايدز از طريق آميزش جنسی آلوده شده اند و اين موارد رو به افزايش است. وی گفت که در ايران اخيرا برنامه ريزی هايی برای صحبت کردن در مورد اين بيماری و آموزش چگونگی پيشگيری از آن در دست است، ولی هنوز به صورت جدی به جوانان و والدين آموزش داده نشده است. کارشناسان معتقدند مقامات ايرانی مدت ها از آن جا که مشکل ايدز را به عنوان يک معضل محسوس نمی ديدند، آن را جدی نمی گرفتند و به همين دليل اين روند در ايران رو به افزايش گذاشته است. ين کارشناسان پيشنهاد می کنند که در آموزش پروش بايد آموزش جنسی و نحوه پيشگيری از ايدز را در موضوعات درسی اصلی قرار گيرد، زيرا بر اساس اعلام آژانس مبارزه با ايدز سازمان ملل متحد آگاهی دادن به مردم تاثير محسوسی بر کاهش ايدز داشته است.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 10:55 ق.ظ

Categories: ايدز   Tags:

آنچه راجع به ايدز بايد بدانيم

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 10:54 ق.ظ

Categories: ايدز   Tags:

آنچه راجع به سارس بايد بدانيم

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران علائم SARS چيست ؟ علائم اصلي بيماري تب بالاي 38 درجه ، سرفه خشك ، گلودرد ، تنفس مشكل يا اختلالات تنفسي و شواهد راديوگرافيك پنوموني مي‌باشد ، ساير علائم نيز عبارتند از : سردرد ، درد مفاصل و ماهيچه‌ها ، بي اشتهائي ، اختلال هوشياري ، راش و اسهال روش درمان بيماران مبتلا به SARS چگونه است ؟ عليرغم تلاش پزشكان ، فعلا دارويي جهت درمان پيدا نشده است و تا حال آنتي بيوتيكي در اين زمينه مؤثر نبوده است ولي داروي ريباورين با يا بدون تجويز استروئيد با نتايج نامعلوم مصرف شده است. لذا براي كنترل بيماري در جامعه پيشگيري از اهميت بسزايي برخوردار است. سرعت گسترش بيماري چگونه است ؟ SARS نسبت به آنفلونزا كمتر عفوني است دوره كمون آن 7-2 روز ( بطور متوسط 5-3 روز ) مي‌باشد مسافرت‌هاي بين‌المللي ريسك گسترش سريع بيماري را افزايش مي‌دهد. تا حال تعداد مبتلايان به بيماري و پراكندگي جغرافيايي آن چگونه بوده است؟ تا 28 آوريل 2003 ، 5050 نفر مبتلا شده و از اين تعداد 321 نفر فوت كرده‌اند و تا حال اين بيماري از كشورهاي چين ، هنگ گنگ ، مالزي ، كانادا ، تايوان ، فرانسه ، آلمان ، اندونزي ، ايتاليا ، تايلند ، سنگاپور ، استراليا ، برزيل ، بلغارستان ، هندوستان ، ژاپن ، كويت ، مغولستان ، جمهوري ايرلند ، روماني ، فيليپين ، آفريقاي‌جنوبي ، اسپانيا ، انگلستان ، ايالات‌متحده ، سوئد ، سوئيس و ويتنام گزارش شده است. آيا SARS مي تواند نتيجه بيوتروريسم باشد؟ هيچگونه دليلي براي تأييد يا رد اين ادعا وجود ندارد. تا چه حد بايد نگران بود ؟ بيماري علاوه براينكه مي‌تواند شديد باشد مي‌تواند در مسافرت به كشورهاي آلوده از سرعت انتشار بالايي بر خوردار باشد ولي درصد كشندگي آن پايين است ( حدود 4 % ) اين ميزان با افزايش سن و وجود بيماريهاي مزمن در فرد بالا مي رود . سفر تا چه حد مي‌تواند مخاطره‌آميز باشد؟ WHO سفرهاي غيرضروري به مناطق آلوده ( مناطقي كه زنجيره انتقال ويروس در آنجا مشاهده شده است ) بخصوص مناطق آلوده چين و تورنتو كانادا را منع مي‌نمايد ضمناً تمامي مسافرين بايد از علائم اصلي بيماري آگاه گردند و از تماس نزديك با افرادي كه آلوده شده‌اند يا سابقه سفر اخير به نواحي آلوده را داشته‌اند اجتناب نمايند و مسافراني كه دچار اين علائم شده‌اند تا وقتي كه بطور كامل بررسي نگرديده‌اند نبايد آن كشور را ترك كنند . اما باتوجه به كنترل بيماري و عدم مشاهده موارد جديد طي فصل سرد جاري نگراني زيادي از انتشار آن وجود ندارد WHO چه اهدافي را دنبال مي كند ؟ 1 – پيشگيري و كنترل شيوع بيماري 2 – مشخص نمودن عامل بيماري 3 – مشخص نمودن رژيم درماني مؤثر 4 – حمايت كشورهاي درگير در صورت نياز از طريق اعزام كاركنان بهداشتي عامل بيماري چيست؟ عامل بيماري ويروسي از خانواده كروناويروسها مي‌باشد روش انتقال بيماري‌ چگونه است ؟ انتقال از شخص به شخص از طريق قطرات تنفسي و ترشحات بدن فرد بيمار بوده و بيشتر در افرادي كه در بيمارستان يا در خانه با بيمار تماس نزديك داشته‌اند صورت مي‌گيرد بنابراين در صورت مراقبت از بيمار ، زندگي با وي و يا تماس نزديك با ترشحات تنفسي ، مايعات بدن يا مدفوع بيماران ، احتمال انتقال بيماري وجود دارد. نحوه برخورد با بيماران مبتلا به SARS چگونه است ؟ بيمار بايد از نظر تنفسي و ساير ترشحات ايزوله شود. معاينه بيماران توسط كاركنان و پزشكان بايد با ماسك و عينك و پوشش سر و دستكش صورت گيردInfection control guidance) (Hospital . دست ها قبل و بعد از تماس با فرد بيمار مي‌بايستي شسته شود. بيمار بايد در اتاق در بسته با فشار منفي نگهداري شده ولي پنجره‌ها را مي توان براي تهويه خوب باز گذاشت ( ولي اين پنجره‌ها نبايد به محل‌هاي عمومي باز شود ). روش بر خورد در موارد تماس احتمالي چگونه است ؟ 1 – دادن اطلاعات در خصوص تابلو باليني به بيمار 2 – ايزولاسيون در منزل بمدت 10 روز 3 – ويزيت حضوري يا با تلفن بطور روزانه توسط يكي از اعضاي تيم مراقبت (Public health Care team) 4 – كنترل روزانه تب ( شايعترين علامتي كه در ابتدا ظاهر مي شود تب است ) چه اقداماتي در درمان بيماران مبتلا به SARS صورت مي‌گيرد ؟ 1 – ايزولاسيون 2 – گرفتن نمونه خلط ، خون و ادرار براي ساير علل معمول پنوموني بخصوص انواع آتيپيكال و يا مواردي كه همراه با عاملSARS ممكن است وجود داشته باشند . 3 – شمارش گلبول هاي سفيد با افتراق ، شمارش پلاكت ، تست هاي كبدي و كليوي ، الكتروليت‌ها و سي آر پي 4 – تجويز آنتي بيوتيك براي درمان پنوموني اكتسابي آتيپيكال 5 – استفاده از نبولايزر با يك برونكوديلاتور ، فيزيوتراپي سينه ، برونكوسكوپي تعاريف تشخيصي بيماري چيست؟ مورد مظنون: هر فردي كه بعداز اول نوامبر 2002 (10 آبان 1381) باسابقه تب بالاي 38درجه وسرفه‌ و مشكلاتتنفسي و حداقل يكي از موارد زير در فاصله 10 روز قبل از شروع علائم را داشته باشد: – تماس نزديك يا زندگي كردن با هم، پرستاري كردن و يا تماس مستقيم با ترشحات تنفسي يا مايعات بدن بيمار مظنون – سابقه مسافرت به منطقه آلوده – اقامت در يك منطقه آلوده مورد محتمل: 1 – يك مورد مظنون كه در راديوگرافي ريه نماي پنوموني يا سندرم ديسترس تنفسي (RDS ) داشته باشد. 2 – يك مورد مظنون كه در اتوپسي ريه يافته هاي سندرم ديسترس تنفسي ( RDS ) بدون عامل قابل شناسايي داشته باشد. طبق آخرين دستورالعمل مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تا زمان تهيه ماسك مخصوص براي استفاده در مواجهه احتمالي با موارد بيماري ، پرسنل بهداشتي درماني مي‌توانند از ماسك‌هاي معمولي كه در داخل آن ده تا بيست لايه گاز معمولي قرار داده شده است استفاده نمايند. توجه : پمفلت حاضر براساس آخرين اطلاعات حاصله از سايت WHO و دستورالعمل ‌هاي مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 10:51 ق.ظ

Categories: سارس   Tags:

آنچه راجع به تب خونريزي دهنده كريمه گنگو (CCHF) بايد بدانيم

ويروس تب خونريزي دهنده كريمه گنگو (CCHF) از طريق گزش كنه منتقل مي‌شود.

تب خونريزي دهنده كريمه گنگو (CCHF) بيماري مشترك بين انسان و حيوان است، كه براي اولين بار در كريمه (شوروي سابق) و كشور كنگو گزارش شده است و سپس در كشور‌هاي مختلف جهان شناسايي و گزارش شد.

عامل بيماري تب خونريزي دهنده، ويروسي از خانواده بناوريده است كه از طريق گزش كنه، تماس با دام آلوده، تماس با بافت خون و ترشحات دام و انسان آلوده قابل انتقال است.

در دام علائم مشخصي از اين بيماري وجود ندارد، ولي در انسان بيماري با تب بالا،‌ دردهاي عضلاني و سردرد شروع و با خونريزي عمومي در بدن به مرگ منتهي خواهد شد.

مبارزه با ناقل بيماري (كنه) از طريق سمپاشي دام‌ها و اماكن دامي، رعايت موارد ايمني و بهداشتي هنگام كار با دام در كشتارگاه‌ها، ‌عدم استفاده از گوشت‌هاي فاقد مهر دامپزشكي، جلوگيري از نقل و انتقال و ورود و كشتار دام‌هاي مشكوك و غيربومي و خريد دام از محل‌هاي مجاز از اقدامات بهداشتي كنترلي اين بيماري است.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 10:50 ق.ظ

Categories: تب خونريزي دهنده كريمه گنگو (CCHF)   Tags:

تب دانگ DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER

تب دانگ كه اصطلاحاٌ به تب استخوان شكن نيز معروف است در كشورهاي گرمسير و نيمه‌گرمسير ديده شده است و از سال 1969 در منطقة كارائيب شامل كشورها Perto Rico و آمريكا، و در جزاير Virgin اپيدمي هايي گزارش شده است و مواردي به عنوان موارد وارداتي از كشور هائيتي به آمريكا گزارش شده است.

آربوويروس مسبّب اين بيماري، از جنس flavivirus با چهار سروگروپ مشخص مي باشد كه توسط پشه هاي آيدس به انسان منتقل مي شود.

تب هموراژيك دانگ
اين بيماري معمولاٌ در كودكان زير 10 سال كه در منطقة آندميك تب دانگ زندگي مي كنند ديده مي شود. بيشترين مناطق آندميك آن عبارتند از آسياي جنوب شرقي، چين و كوبا كه معمولاٌ علائم حاد در طي چند روز با علائم شكم‌درد، خونريزي و نارسايي گردش، بروز مي نمايد. اين بيماري همچنين تب فيليپيني، Thai، و تب هموراژيك آسياي جنوب شرقي خوانده مي شود

تب دانگ و تب هموراژيك دانگ و سندروم شوك دانگ توسط چهار سروتايپ از ويروس دانگ ايجاد مي شود و اين ويروس ها جزو مهمترين آربوويروس ها محسوب مي شوند كه در انسان ايجاد عفونت مي نمايند و مي توانند از نظر مرگ و مير و حداقل از نظر ايجاد عفونت، حائز اهميت فوق‌العاده باشند. شايان ذكر است كه اين بيماري ها به عنوان بيماري هاي بازپديد در آمريكاي لاتين در طي 20 سال گذشته مطرح شده اند و اين امر تنها به منطقة آمريكاي لاتين خلاصه نمي گردد بلكه مناطقي از كارائيب را نيز در برمي گيرد.

تب دانگ بيمارى ويروسى است كه به دو فرم ساده و خونريزى دهنده تظاهر مى كند كه ناقل آن پشه خاكى است كه در جنوب شرق آسيا به شدت رايج است.  در گذشته اين بيمارى در مناطق روستايى ديده مى شد گفت: به دليل مهاجرت هاى بى رويه مردم به شهرها تب دانگ به بيمارى شهرى مبدل شده و در شهرهاى بزرگ با شرايط بهداشتى نامناسب تظاهر مى كند. هم اكنون در مناطق وسيعى همچون اندونزى، سريلانكا و هندوستان بروز كرده است به نحوى كه سال گذشته مواردى از آن در پاكستان گزارش شده است
موارد تب دانگ در ۵ سال اخير در منطقه جنوب شرق آسيا گسترش چشمگيرى يافته است ولي تا كنون موردى از اين بيمارى در كشورايران گزارش نشده ولى با افزايش موارد بيمارى و تغيير منطقه جغرافيايى احتمال سرايت آن به ايران وجود دارد.
تب، سردرد، درد عضلانى و بعضا بثورات جلدى از علايم تب دانگ است.
در فرم خونريزى دهنده آن بيمار از ناحيه دهان، بينى و دستگاه گوارش دچار خونريزى مى شود كه اگر فرد در جريان بيمارى دچار مرگ نشود ظرف ۲ هفته بيمارى بهبود مى يابد.
دارويى براى بيمارى تب دانگ استفاده نمى شود و كليه درمانها تجربى است به عنوان مثال، در صورت بروز خونريزى، خون تجويز مى شود.
در فصل شيوع اين بيمارى (گرما)  ، رعايت نكاتى از قبيل عدم مسافرت به اين مناطق، الزامى است.
لذا به افرادى كه قصد مسافرت به اين مناطق را دارند توصيه مي شود كه بهداشت فردى را رعايت و از آب آشاميدنى سالم استفاده كنند و قبل از سفر به پزشك مراجعه نمايند و تحت معاينه قرار گيرند.
بر اساس برآورد سازمان جهاني بهداشت سالانه 50 ميليون نفر مبتلا به اين بيماري مي‌شوند. تنها راه مؤثر مبارزه با اين بيماري مقابله با پشه ناقل آن است. لذا بهسازي محيط زيست از طريق جمع‌آوري زباله‌ها و مكانهايي كه ممكنست آب باران و آبهاي سطحي در آنها ذخيره شود از اقدامات ضروريست. به طور مثال لاستيكهاي فرسوده اتومبيل كه آب باران در آنها جمع مي‌شود محل مناسبي براي رشد و تكثير پشه است. بنا به اين گزارش جديدترين اخبار حاكي از بروز 32 مورد اين بيماري در عربستان سعودي است. همچنين موارد اين بيماري بعد از زمين لرزه تسونامي در شرق آسيا رو به افزايش است. لذا با توجه امكان ابتلاي هموطنان در اثر مسافرت به كشورهاي آلوده به اين بيماري استفاده از اسپري‌ها و تركيبات دوركننده حشرات در مدت اقامت در كشورهاي فوق مي‌تواند در حفظ سلامت آنان مؤثر باشد.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 10:49 ق.ظ

Categories: تب دانگ   Tags:

شمار قربانيان آنفلوانزاي مرغي در اندونزي به ‪ ۴۲‬تن رسيد

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 10:48 ق.ظ

Categories: آنفلوآنزاي مرغي   Tags:

شيوع آنفلوآنزاي مرغي در شمال كشور: سفر پيش بيني نشده وزير بهداشت به منطقه شيوع بيماري

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 10:47 ق.ظ

Categories: آنفلوآنزاي مرغي   Tags:

جهان با سرعت بيشتري به سوي اپيدمي آنفلوآنزاي مرغي پيش مي‌رود

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 10:46 ق.ظ

Categories: آنفلوآنزاي مرغي   Tags:

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »