بازآموزي

بانك اطلاعات بازآموزي كادر پزشكي و جدول كامل برنامه هاي باز آموزي پزشكان(آموزش مداوم)

مجموعه قوانين و مقررات مربوط به آموزش مداوم
راهنماي تقويم و مفاهيم باز آموزي و آموزش مداوم
برنامه هاي مدون آموزش مداوم
برنامه هاي مدون گروه ارتوپدي
برنامه هاي مدون گروه ارولوژي
برنامه هاي مدون گروه بيهوشي
برنامه هاي مدون گروه پاتولوژي
برنامه هاي مدون گروه پزشكان عمومي
برنامه هاي مدون گروه پوست
برنامه هاي مدون گروه جراحان عمومي
برنامه هاي مدون گروه چشم
برنامه هاي مدون گروه داروسازي
برنامه هاي مدون گروه داخلي
برنامه هاي مدون گروه دندانپزشكي
برنامه هاي مدون گروه راديولوژي
برنامه هاي مدون گروه روانپزشكي
برنامه هاي مدون گروه زنان و زايمان
برنامه هاي مدون گروه دكتراي علوم آزمايشگاهي
برنامه هاي مدون گروه كودكان
برنامه هاي مدون گروه گوش و حلق و بيني
ليست برنامه هاي سمينارها ,  كنگره ها , همايش ها و كارگاه ها
برنامه هاي خودآموزی
كنگره , سمينار, كنفرانس و كارگاههاي داراي امتياز باز آموزي
برنامه هاي پيشنهادي كه دانشگاهها ، انجمن ها ، سازمانها ، مراكز و مجامع علمي درخواست صدور آموزش مداوم آنرا نموده اند ولي تاكنون به تصويب نرسيده است
جستجوي برنامه هاي باز آموزي  بر اساس رشته تخصصي
جستجوي برنامه هاي باز آموزي  بر اساس محل برگزاري
ميزان امتيازات

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - آگوست 1, 2009 at 8:34 ق.ظ

Categories: بازآموزي   Tags: