راهنمای تخصص ها فلوشیپ ها و فوق تخصص های رشته پزشکی  

PHDهای گروههای پزشکی

دارندگان مدرک دکترای ناپیوسته در رشته های علوم پایه از جمله رشته های علوم پایه پزشکی غیر بالینی جهت انجام فعالیتهای دانشگاهی ؛ تحقیقی و تدریس(بجز طبابت)

phd آسيب شناسي

 phd آناتومي

 phd اپيدميولوژي

 phd انگل شناسي

 phd ايمونوپارازيتولوژي

 phd ايمونولوژي

 phd ايمونولوژي باليني

 phd ايمونوهماتولوژي

 phd بافت شناسي

 phd باکتري شناسي

 phd بهداشت سالمندان

 phd بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم

 phd بينايي سنجي

 phd بيوشيمي باليني

 phd بيوشيمي پزشکي

 phd بيولوژي پزشکي

 phd پاتوبيولوژي

 phd پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک

) phd پزشکي ورزشي

 phd تغذيه

 phd داروسازي صنعتي(فارماسوتيکس)

) phd دندانپزشکي ترميمي

 phd ژنتيک انساني

 phd ژنتيک پزشکي

 phd ژنتيک مولکولي انساني

 phd ژنتيک مولکولي باليني

 phd سم شناسي عمومي

 phd سيتوژنتيک

 phd شنوايي شناسي

 phd علوم آزمايشگاهي

 phd علوم پايه اعصاب

 phd فارماسيو تيکس

 phd فارماکوگنوزي(تهيه دارو ازمنابع طبيعي)

  phd فارماکولوژي(داروشناسي)

  phd فيزيوتراپي

 phd فيزيولوژي

 phd فيزيولوژي انساني

 phd قارچ شناسي

 phd مديسينال کمستري(شيمي دارويي

  phd مواددنداني

 phd ميکروبيولوژي

 phd هماتولوژي باليني

 phd هيستوپاتولوژي

 phd ويروس شناسي

 phd ويروس شناسي پزشکي

 phd کار درماني

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - ژوئن 13, 2012 at 5:46 ب.ظ

Categories: راهنمای تخصص ها فلوشیپ ها و فوق تخصص های رشته پزشکی     Tags:

راهنمای تخصصهای رشته داروسازی


پزشک داروساز عمومی :

 

متخصص فارماسيوتيکس  (داروسازی صنعتی)

 متخصص فارماکوگنوزي(تهيه دارو ازمنابع طبيعي)  

متخصص کلينيکال فارمسي(داروسازي باليني)

متخصص شیمی دارویی

متخصص سم شناسی   زیر گروه رشته پزشکی عمومی نیز می باشد

متخصص کنترل دارو

متخصص بیوتکنولوژی دارویی

متخصص داروسازی سنتی

متخصص اقتصاد و مدیریت دارو

متخصص داروسازی هسته ای

متخصص نانو فناوری دارویی

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:44 ب.ظ

Categories: راهنمای تخصص ها فلوشیپ ها و فوق تخصص های رشته پزشکی     Tags:

راهنمای تخصصهای دندانپزشکی

دندانپزشک عمومی :

 

متخصص آسيب شناسي فک و دهان  تخصص مشترک بین دندانپزشکی عمومی و پزشکی عمومی

متخصص آناتومي دندان   

متخصص ارتودنسي  

متخصص بهداشت دهان و دندان  

متخصص بيماريهاي دهان و تشخيص  

متخصص بيولوژي دهان  

متخصص پروتزهاي ثابت و اکلوژن  

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)  

متخصص جراحي لثه  

متخصص درمان ريشه  

متخصص دندانپزشکي اطفال  

متخصص دندانپزشکي ترميمي

متخصص دندانپزشکی جامعه نگر

متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت هم بصورت  تخصص دندانپزشکی عمومی و هم بعنوان فلوشیپ تخصص رادیولوژی وجود دارد

متخصص جراحي دهان وفک وصورت که تخصص دندانپزشکی عمومی است و ما یک فلوشیپ تخصص گوش و حلق و بینی  هم داریم  که بعنوان فلوشیپ جراحی سرو گردن نامیده می شود

متخصص مواددنداني

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:39 ب.ظ

Categories: راهنمای تخصص ها فلوشیپ ها و فوق تخصص های رشته پزشکی     Tags:

راهنمای تخصص ها فلوشیپ ها و فوق تخصص های رشته پزشکی  Untitled 1پس از قبولی در کنکور و طی دوره ی عمومی در هر یک از زیر مجموعه های رشته های پزشکی
, فرد به عنوان فارغ‌التحصیل در یکی از


رشته های سه گانه(پزشک عمومی , دندانپزشک عمومی ، داروساز)


وارد جامعه پزشکی کشور می گردد.

تعاریف:


پزشک عمومی
: افرادی که پس از اخذ دیپلم و طی هفت سال تحصیل در رشته پزشکی که
شامل سه دوره علوم پایه , کارآموزی و کارورزی می باشد بعنوان 
پزشک عمومی شناخته می شوند.


دندانپزشک عمومی
: افرادی که پس از اخذ دیپلم و طی حدود شش سال تحصیل در رشته
دندانپزشکی بعنوان 
دندانپزشک
عمومی
 شناخته می
شوند.


پزشک داروساز
: افرادی که پس از اخذ دیپلم و طی حدود شش سال تحصیل در رشته
داروسازی  بعنوان

پزشک داروساز شناخته
می شوند.


متخصص
:
هر پزشک عمومی پس ازحدود دو تا سه سال و بعضا چهارسال تحصیل در یکی از رشته های
تخصصی بعنوان 
متخصص آن رشته پزشکی شناخته می شود. (این مطلب
در مورد دندانپزشکان و داروسازان نیز صدق می کند که پس از طی دو تا سه سال تحصیل در
رشته های تخصصی مربوط به رشته خود بعنوان متخصص شناخته می شوند)


فوق تخصص
هر
متخصص یکی از رشته های تخصصی پزشکی پس از گذراندن دو تا سه سال دیگر بعنوان

فوق تخصص  یک رشته زیر گروه آن رشته تخصصی شناخته
میشود


فلوشیپ:
 سایر دوره‌های آموزشی برای پزشکان متخصص که
طول دوره آنها 
کمتر از دو سال است، دوره های
فلوشیپی یا تکمیل تخصص
گفته می‌شوند، و این دوره ها منجر به اخذ مدرک نشده و بعنوان فوق تخصص تلقی نمی
گردد.


PHD:
 مدرک
دکترای ناپیوسته در رشته های علوم پایه از جمله رشته های علوم پایه پزشکی غیر
بالینی جهت انجام فعالیتهای دانشگاهی ؛ تحقیقی و تدریس(بجز طبابت) 1- پزشک عمومیo        

عنوان مورد خطاب مردم و یا نوشته شده در تابلو:o        

 (پزشک
عمومی
)


o        

و یا استفاده از دو یا سه  رشته با
هم بدون ذکر کلمه متخصص – مانند :o        


داخلی – اطفالo        

 داخلی
– اعصابo        

 کودکان
– زنان


o        


داخلی – گوش و حلق و بینیo        

 و
مانند اینها که نشان دهنده  پزشک عمومی استتوجه
:


نکته مهم این است که کلمه‌ی متخصص قبل از این رشته ها ذکر نمی
شود. مثلا گفته نمی شود  متخصص‌داخلی–
اطفال2- دندانپزشک

عمومی


o        

عنوان مورد خطاب مردم و یا نوشته شده در تابلو:o        

 (دندانپزشک
عمومی
)


o        

و یا استفاده از دو یا سه 
رشته با هم بدون ذکر کلمه متخصص که شایعترین عنوانها، عبارت است از:


o        


جراح – دندانپزشک
o        

 دندانپزشک
– درمان ریشه
o        

 دندانپزشک
– ساخت پروتزo        

و مانند اینها که نشان دهنده 
دندانپزشک عمومی استتوجه
:


1-      

نکته مهم این است که کلمه ی متخصص قبل از این رشته
ها ذکر نمی شود. مثلا گفته نمی شود 
متخصص دندانپزشکی درمان ریشه یا متخصص دندانپزشکی اطفال


2-      

در مواردی که  در
تابلو نوشته می شود :


 دندانپزشک یا دندانساز تجربی ،

 منظور افرادی بدون
تحصیلات دانشگاهی است که فقط بصورت تجربی 
هنر ساخت دندان را دارند و اجازه درمانهای طبی و یا تجویز دارو و یا
درمانهای جراحی  و مانند آن را ندارند.3-داروسازo        

اینگونه فارغ التحصیلان  در
داروخانه ها یا کارخانجات و یا مرکز کنترل و آزمایشگاههای تحقیقات دارویی بعنوان


پزشک داروساز
مشغول به کار می
شوند و در بین مردم بعنوان:o        

 پزشک
داروساز


o        


دکتر داروسازo        

 دکتر داروخانه شهرت دارند.متخصص
: پس از طی دوره های سه یا چهار ساله پس از دوره عمومی ، بعنوان

متخصص
آن رشته مشغول به کار می‌شوندفلوشیپ
: فلوی تكمیلی تخصصی به فردی اطلاق می‌شود كه پس از کسب مدرک تخصص، در یك
رشته به كسب مهارتهای عملی و آموزش‌های نظری و فعالیتهای پژوهشی بپردازد. و پس از
طی دوره های یک تا یک و نیم ساله  بعد
از تخصص, بعنوان

فلوشیپ
یکی از زیرمجموعه های رشته های تخصصی شناخته می شوند . در بین عموم مردم به این
دسته از افراد نیز به غلط فوق‌تخصص می گویندفوق‌تخصص
: پس از طی دوره های دو تا سه ساله 
بعد از تخصص, بعنوان


فوق‌تخصص
یکی از زیرمجموعه های رشته های تخصصی شناخته می شوند.طول مدت تحصیلات دانشگاهی در رده های مختلف علوم پزشکی پس از اخذ دیپلم


این زمانها بطور متوسط محاسبه شده و ممکن است دانشجو
بین  شش ماه تا یک سال زودتر یا دیرتر فارغ
التحصیل گرددü       


پزشک عمومی

:            
7 سالü       


دندانپزشک عمومی

:       6 سالü       


دکترای داروسازی
:        
6 سالü       


تخصص
:           
                       
3 سال پس از اخذ درجه دکترای پزشکی عمومی, دندانپزشکی یا داروسازیü       


فوق تخصص

:               
2 سال پس از اخذ درجه تخصص پزشکی
ü       


فلوشیپ
:                     
12تا18ماه (دوره های‌کمتر از دو سال) پس از اخذ تخصصجدول رشته های تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی


 


1


 


عنوان علمی:

 متخصص ایمونولوژی


شهرت در میان مردم: متخصص آلرژی


فوق‌تخصصهای این رشته


فوق‌تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص آلرژی کودکان


فوق‌تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص آلرژی بالینی


فوق‌تخصص آسم ، آلرژی و ایمونولوژی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص آسم


 2


عنوان علمی:

 متخصص ارتوپدی،تروماتولوژی


شهرت در میان مردم: متخصص ارتوپدی , شکسته بندی


فوق‌تخصصهای این رشته


فوق‌تخصص جراحی دست


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص دست


فوق‌تخصص جراحی زانو


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص زانو


فلوشیپ آتروسکوپی زانو


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص آندوسکوپی زانو


فلوشیپ ستون فقرات


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص ستون فقرات


فلوشیپ آتروپلاستی و تروما


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص تعویض مفاصل


فلوشیپ پا و مچ پا


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص پا و مچ پا


 


 


3


 


عنوان علمی:

 متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)


شهرت در میان مردم: متخصص اعصاب و روان
(روانپزشک)


فوق‌تخصصهای این رشته


فوق‌تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص روانپزشکی کودکان


فلوشیپ روانپزشکی نظامی


شهرت در میان مردم: شناخته شده نیست


فلوشیپ تخصصی اعتیاد


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص اعتیاد


سایر رشته های فوق تخصص روانپزشکی 
مانند فوق تخصص مشاوره روانپزشکی و فوق تخصص روانپزشکی روابط
جنسی و فوق تخصص روانپزشکی سالمندان و فوق تخصص روانپزشکی 
سابکوز در ایران وجود ندارد


 4


عنوان علمی:

 متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
(نورولوژی)


شهرت در میان مردم: متخصص مغز اعصاب


این رشته  که در
درمان بیماریهای سلسله اعصاب مانند صرع و تشنج و سکته های مغزی فعالیت
دارد , بعنوان یکی از

فوق‌تخصص های
تخصص داخلی
نیز وجود دارد


فوق‌تخصصهای این رشته


فوق‌تخصص اعصاب کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص اعصاب کودکان


فوق‌تخصص و فلوشیپ الکترومیوگرافی و هدایت عصبی محیطی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص نوار عصب و عضله


فلوشیپ درد


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص درد


فلوشیپ ام اس


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص ام اس


فلوشیپ سکته مغزی (Stroke)


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص سکته مغزی


فلوشیپ نوروفیزیولوژی


شهرت در میان مردم:
بدلیل عضویت در هیئت علمی و تدریس در دانشگاهها, متخصصین این
رشته در تماس مستقیم با مردم نیستند واین رشته در بین مردم زیاد شناخته
شده نیست


 


 


5


 


عنوان علمی:

 متخصص جراحی مغز و اعصاب


شهرت در میان مردم: متخصص جراحی مغز و اعصاب


فوق‌تخصصهای این رشته


فلوشیپ  جراحی
قاعده جمجمه


شهرت در میان مردم: خیلی شناخته شده نیست


فلوشیپ 
استریوتاکسی


شهرت در میان مردم: خیلی شناخته شده نیست


 


 


6


 


عنوان علمی:

 متخصص بیماریهای پوست


شهرت در میان مردم: متخصص پوست و زیبایی


فوق‌تخصصهای این رشته


فلوشیپ درماتوپاتولوژی ارزیابی و تفسیر میکروسکپی ضایعات
پوستیشهرت در میان مردم:


بدلیل کار در آزمایشگاههای تشخیص طبی


 و یا هیئت علمی و تدریس در
دانشگاهها, متخصصین این رشته در تماس مستقیم با مردم نیستند واین رشته
در بین مردم زیاد شناخته شده نیست


فلوشیپ زیبایی پوست و لیزر


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص لیزر


 


 7


عنوان علمی:

 متخصص بیماری های چشم


شهرت در میان مردم: متخصص چشم


فوق‌تخصصهای این رشته


فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص قرنیه


فلوشیپ گلوکوم


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص گلوکوم


فلوشیپ ویتره و رتین سگمان خلفی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص شبکیه


فلوشیپ بیماری های سطح چشم


شهرت در میان مردم: …..


فلوشیپ پاتولوژی چشم (مشترک با متخصصین پاتولوزی)


شهرت در میان مردم: ……


فلوشیپ اربیت و اکولوپلاستی


شهرت در میان مردم: …..


فلوشیپ ترومای چشم


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص ترومای چشم


فلوشیپ جراحی پلاستیک چشم


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص زیبایی و جراحی
پلاستیک چشم


فلوشیپ استرابیسم


شهرت در میان مردم: ……


 


 8


عنوان علمی:

 متخصص بیماریهای قلب و عروق


شهرت در میان مردم: متخصص قلب


فوق‌تخصصهای این رشته


تمامی فلوشیپ های این رشته , فلوشیپ فوق تخصص
قلب وعروق  نیز هست


فلوشیپ  اینترونشنال
کاردیولوژی (ترمیم قلب و عروق از طریق کاتتر)


شهرت در میان مردم: ….


فلوشیپ  بیماریهای
مادرزادی قلب در بالغین


شهرت در میان مردم:
 …..


فلوشیپ نارسایی قلب


شهرت در میان مردم: …..


فلوشیپ پیس‌میکر والکتروفیزیولوژی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص پیس میکر قلب


فلوشیپ اکوکاردیوگرافی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص نوار قلب


فلوشیپ  اینترونشنال
کاردیولوژی کودکان و نوزادان


شهرت در میان مردم:
 …..


 


 


9


 


عنوان علمی:

 متخصص بیماری های عفونی و
گرمسیری


شهرت در میان مردم: متخصص عفونی


این رشته بصورت یکی از

فوق تخصص های

داخلی نیز وجود دارد


 


 


10


 


عنوان علمی:

 متخصص
 بیماریهای 
روماتیسمی 
(فیزیکال مدیسین و روماتولوژی)


شهرت در میان مردم: متخصص روماتولوژی و
روماتیسماین رشته بصورت یکی از

فوق تخصص های

داخلی نیز وجود دارد


 


 


11


 


عنوان علمی:

 متخصص
 بیماریهای خون و سرطان بالغین
(هماتولوژی و آنکولوژی)


شهرت در میان مردم: متخصص خون و سرطان


این رشته بصورت یکی از

فوق تخصص های

داخلی نیز وجود دارد


 


 


12


 


عنوان علمی:

 متخصص ریه


شهرت در میان مردم: متخصص ریه


این رشته بصورت یکی از

فوق تخصص های

داخلی نیز وجود دارد


 


 


13


 


عنوان علمی:

 متخصص بیماریهای غدد درون ریز
و متابولیسم


شهرت در میان مردم: متخصص غدد


این رشته بصورت یکی از

فوق تخصص های

داخلی نیز وجود دارد


 


 


14


 


عنوان علمی:

 متخصص بیماریهای گوارش


شهرت در میان مردم: متخصص گوارش


این رشته بصورت یکی از

فوق تخصص های

داخلی نیز وجود دارد


 


 


15


 


عنوان علمی:

 متخصص بیماریهای کلیه بالغین


شهرت در میان مردم: متخصص کلیه


این رشته بصورت یکی از

فوق تخصص های

داخلی نیز وجود دارد


 16


عنوان علمی:

 متخصص بیماریهای داخلی


شهرت در میان مردم: متخصص داخلی


فوق‌تخصصهای این رشته


فوق‌تخصص قلب و عروق


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص قلب


فوق‌تخصص غدد داخلی و متابولیسم


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص 
غدد


فوق‌تخصص گوارش و کبد


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص گوارش


فوق‌تخصص هماتولوژی و انکولوژی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص خون و سرطان


فوق‌تخصص نفرولوژی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص کلیه


فوق‌تخصص ریه


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص ریه


فوق‌تخصص روماتولوژی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص روماتولوژی


فوق‌تخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص بیماریهای عفونی 


 


 17


عنوان علمی:

 متخصص بیماریهای کودکان شهرت در میان مردم: متخصص کودکان یا متخصص
اطفال


فوق‌تخصصهای این رشته


فوق‌تخصص گوارش کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص گوارش کودکان


فوق‌تخصص عفونی کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص 
عفونی کودکان


فوق‌تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص آلرژی کودکان


فوق‌تخصص نفرولوژی کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص خون و سرطان


فوق‌تخصص غدد و متابولیسم کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص غدد کودکان


فوق‌تخصص قلب کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص قلب کودکان


فوق‌تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص خون کودکان


فوق‌تخصص اعصاب کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص اعصاب کودکان 


فوق‌تخصص ریه کودکان (جدید)


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص ریه کودکان


فوق‌تخصص روماتولوژی کودکان (جدید)


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص 
غدد


فوق‌تخصص نوزادان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص نوزادان


فوق تخصص پریناتالوژی(طب نوزادي وپيرامون تولد)

 


از مراقبت هاي قبل از دوران بارداري تا مراقبت
هاي پايان دوره نوزادي و مسائل مربوط به سلامت مادر، جنين و نوزاد را
در خود دارد. از جمله: مراقبت هاي پيش از بارداري، پيشگيري از ناهنجاري
هاي مادرزادي ، مشاوره ژنتيك، كاهش بارداري هاي ناخواسته، مراقبت هاي
حين بارداري مانند پيشگيري از زايمان زودرس، نوزاد كم وزن، ناهنجاري
ها، كنترل عفونت، ترويج زايمان طبيعي داخل رحمي، مراقبت هاي لازم در
هنگام زايمان، انتقال صحيح جنين و مادر (در موارد لازم)، انتقال نوزاد،
احياي اصولي نوزاد، تغذيه انحصاري با شير مادر، شناخت بيماري هاي شايع
دوره جنيني و نوزادي و درمان آنها به نحو مطلوب همراه با مديريت سطوح
مراقبتي مرتبط با نوزادان


فوق تخصص بیماریهای متابولیک ارثی


عموما اخذ شده از دانشگاههای خارج از ایران است


شهرت در میان مردم: …..


فلوشیپ اورژانس اطفال


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص اورژانس اطفال


 


 


18


 


عنوان علمی:

 متخصص بیماریهای کلیه کودکان


شهرت در میان مردم: متخصص کلیه کودکان


این رشته بصورت یکی از

فوق تخصص های

کودکان نیز وجود دارد


 


 


19


 


عنوان علمی:متخصص
بیماریهای روماتولوژی کودکان


شهرت در میان مردم: متخصص روماتولوژی کودکان


این رشته بصورت یکی از

فوق تخصص های

کودکان نیز وجود دارد


 


 


20


 


عنوان علمی:

 متخصص بیماریهای نوزادان


شهرت در میان مردم: متخصص نوزادان


این رشته بصورت یکی از

فوق تخصص های

کودکان نیز وجود دارد


 21


عنوان علمی:

 متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه


شهرت در میان مردم: متخصص بیهوشی


فوق‌تخصصهای این رشته


فوق‌تخصص بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص بیهوشی قلب


فلوشیپ بیهوشی قلب


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص بیهوشی قلب


فلوشیپ بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شکم


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص بیهوشی پیوند اعضا


فلوشیپ بیهوشی کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص بیهوشی کودکان


فلوشی بیهوشی جراحی مغز و اعصاب


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص بیهوشی جراحی مغز
واعصاب


فلوشیپ مراقبت‌های ویژهICU


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصصICU


فلوشیپ طب تسکینی
 تسکین درد در بیماریهای صعب‌العلاج مانند انواع سرطانهای
پیشرفته و تسکین درد بعد از اعمال جراحی سنگین (زیر گروه مشترک رشته
های جراحی‌عمومی  داخلی 
ارتوپدی  بیهوشی)


شهرت در میان مردم: ……


فلوشیپ تخصصی اعتیاد 


(زیر گروه مشترک  
رشته های روانپزشکی, 
داخلی؛   
بیهوشی)


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص ترک اعتیاد


 22


عنوان علمی:

 متخصص 
جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(متخصص اورولوژی)


شهرت در میان مردم: متخصص جراحی کلیه؛
متخصص‌اورولوژی


فوق‌تخصصهای این رشته


فوق‌تخصص اوروانکولوژی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص جراحی سرطانهای
کلیه و مجاری ادرار


فلوشیپ اوروانکولوژی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص جراحی سرطانهای
کلیه و مجاری ادرار


فلوشیپ اورولوژی زنان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص اورولوژی زنان


فلوشیپ پیوند کلیه


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص پیوند کلیه


فلوشیپ اورولوژی کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص ارولوژی کودکان


فلوشیپ اندواوروژی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص اندواورولوژی
(جراحی با آندوسکوپی مجاری ادرار)


 23


عنوان علمی:

 متخصص 
رادیولوژی


شهرت در میان مردم: متخصص رادیولوژی


فوق‌تخصصهای این رشته


فلوشیپ سونوگرافی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص سونوگرافی


فلوشیپ سی تی اسکن و ام ار آی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص سی تی اسکن و ام
آر آی


فلوشیپ رادیولوژی مداخله ای (اینترونشن)

تفسیر کلیه تصاویر ناشی از کاتتریسم عروق ارگانهای مختلف بدن
مانند تفسیر آنژیوگرافی عروق قلب , کلیه , مغز , گوارش – پس این فلوشیپ
در رشته های رادیولوژی, قلب و عروق, جراحی عروق, کلیه , نورولوژی,
جراحی مغز و اعصاب و فوق تخصص های گوارش و جراحی عمومی نیز برگزار می
گردد که به اسامی کاردیواینترونشن, نورواینترونشن , گاسترواینترونشن و
نفرواینترونشن نامیده می شود


شهرت در میان مردم: …..


فلوشیپ پزشکی هسته ای


شهرت در میان مردم: متخصص یا فوق‌تخصص پزشکی
هسته‌ای  این رشته ، هم
بصورت تخصص مستقیم و هم بصورت یکی از رشته های فلوشیپ رادیولوژی وجود
دارد


 


 


24


 


عنوان علمی:

 متخصص پزشکی هسته ای


شهرت در میان مردم: متخصص پزشکی هسته ای


این رشته ، هم بصورت تخصص مستقیم و هم بصورت یکی از رشته های

فلوشیپ رادیولوژی
وجود دارد


 25


عنوان علمی:

 متخصص زنان, زایمان و نازایی


شهرت در میان مردم: متخصص زنان
 


فوق‌تخصصهای این رشته


فوق‌تخصص زنان , جراحی کانسر


شهرت در میان مردم: …..


فوق‌تخصص آی.وی.اف و لاپاراسکوپی


شهرت در میان مردم: ….


فوق‌تخصص آی.وی.اف و نازایی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص نازایی


فلوشیپ زنان , جراحی کانسر


شهرت در میان مردم: …..


فلوشیپ آی.وی.اف و لاپاراسکوپی


شهرت در میان مردم: ….


فلوشیپ آی.وی.اف و نازایی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص نازایی


فلوشیپ سونوگرافی زنان


شهرت در میان مردم: ……


فوق‌تخصص پریناتالوژی(طب‌نوزادي وپيرامون تولد)

 


از مراقبت هاي قبل از دوران بارداري تا مراقبت
هاي پايان دوره نوزادي و مسائل مربوط به سلامت مادر، جنين و نوزاد را
در خود دارد. از جمله: مراقبت هاي پيش از بارداري، پيشگيري از ناهنجاري
هاي مادرزادي ، مشاوره ژنتيك، كاهش بارداري هاي ناخواسته، مراقبت هاي
حين بارداري مانند پيشگيري از زايمان زودرس، نوزاد كم وزن، ناهنجاري
ها، كنترل عفونت، ترويج زايمان طبيعي داخل رحمي، مراقبت هاي لازم در
هنگام زايمان، انتقال صحيح جنين و مادر (در موارد لازم)، انتقال نوزاد،
احياي اصولي نوزاد، تغذيه انحصاري با شير مادر، شناخت بيماري هاي شايع
دوره جنيني و نوزادي و درمان آنها به نحو مطلوب همراه با مديريت سطوح
مراقبتي مرتبط با نوزادان


فلوشیپ پریناتالوژی


شهرت در میان مردم: …..


 26


عنوان علمی:

 متخصص گوش, حلق و بینی


شهرت در میان مردم: متخصص گوش, حلق و بینی


فوق‌تخصصهای این رشته


فوق‌تخصص اتولوژی و نورواتولوژی(گوش)


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص گوش


فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی(گوش)


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص گوش


فلوشیپ رینولوژی و جراحی اندوسکوپیک سینوس


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص بینی


فلوشیپ لارنگولوژی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص حلق


فلوشیپ جراحی سروگردن


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص جراحی سروگردن


 27


عنوان علمی:

 متخصص جراحی عمومی


شهرت در میان مردم: متخصص جراحی


فوق‌تخصصهای این رشته


فوق‌تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص جراحی پلاستیک


فوق‌تخصص جراحی قلب و عروق


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص جراحی قلب


فوق‌تخصص جراحی قلب و عروق و پیوند اعضا


شهرت در میان مردم: ……


فوق‌تخصص جراحی  کودکان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص جراحی کودکان


فوق‌تخصص جراحی توراکس (قفسه سینه)


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص جراحی توراکس
(قفسه سینه)


فوق‌تخصص  جراحی عروق
و تروما


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص جراجی عروق


فلوشیپ پیوند کلیه


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص پیوند کلیه


فلوشیپ پیوند کبد


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص پیوند کبد


فلوشیپ تروما در جراحی عمومی


شهرت در میان مردم: …….


فلوشیپ جراحی کولورکتال(گوارش)


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص جراحی دستگاه
گوارش


فلوشیپ جراحی سرطان


شهرت در میان مردم: فوق‌تخصص جراحی سرطان


فلوشیپ جراحی درون بین (اندوسکوپیک)


شهرت در میان مردم: ……


فلوشیپ رانیماسیون جراحی


شهرت در میان مردم: ……….


 


 


28


 


عنوان علمی:

 متخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)


شهرت در میان مردم: متخصص اشعه درمانی یا
رادیوتراپی  


********************


 برخی از رشته های تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی نیز هستند که در تماس مستقیم
با مردم نیستند و ممکن است این رشته در بین مردم زیاد شناخته شده نباشد
مانند:متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی
) 
شامل این فوق‌تخصص ها:
فلوشیپ آسیب شناسی یا پاتولوژی چشم ،
فلوشیپ پاتولوژی مولکولارسیتوژنتیک، فلوشیپ سیتوپاتولوژی، فوق‌تخصص
آسیب شناسی فک و دهان، فوق‌تخصص آسیب شناسی بالینی ، فوق‌تخصص آسیب
شناسی تشریحی، فوق‌تخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی


متخصصین این رشته و یا رشته هایی که در ذیل می آید بدلایل
مختلف از جمله کار در آزمایشگاههای تشخیص طبی


 و یا
هیئت علمی و تدریس در دانشگاهها, و یا محیط های غیر از درمانگاه و مطب
و بیمارستان,  در تماس مستقیم
با مردم نیستند و ممکن است در بین مردم زیاد شناخته شده نباشد


متخصص 
آناتومی (تشریح)متخصص هماتولوژی بالینی


متخصص
بیوشیمی  متخصص پاتوبیولوژی   


متخصص
پزشکی اجتماعی 


متخصص
پزشکی خانواده 


متخصص
پزشکی فضائی


متخصص
پزشکی فیزیکی و توانبخشی


متخصص
پزشکی قانونی


متخصص
پزشکی ورزشی


متخصص
تغذیه 

که یک تخصص پزشکی عمومی است ولی بصورت کارشناس و کارشناس
ارشد و دکترای تغذیه نیز وجود دارد که تحصیلات دانشگاهی آن کاملا مستقل
از رشته پزشکی است


متخصص
ژنتیک انسانی متخصص ژنتیک پزشکی


متخصص
ژنتیک مولکولی انسانی


متخصص
ژنتیک مولکولی بالینی متخصص سم شناسی عمومی  متخصص طب اورژانس  متخصص طب پیشگیری متخصص طب سالمندان متخصص طب کار


متخصص طب
هوا و فضا  متخصص فیزیولوژی 


متخصص
قارچ شناسی


متخصص
مدیریت امور بهداشتیمتخصص  اپیدمیولوژیمتخصص انگل شناسی متخصص میکروبیولوژی  متخصص ویروس شناسی


متخصص
علوم آزمایشگاهی

که یک تخصص پزشکی عمومی است ولی بصورت کاردان, کارشناس و
کارشناس ارشد و دکترای علوم آزمایشگاهی نیز وجود دارد و تحصیلات
دانشگاهی آن مستقل از رشته پزشکی عمومی است


متخصص   
بهداشت تنظیم خانواده متخصص   
بهداشت خانواده 


متخصص   
بهداشت


متخصص   
بهداشت مادر و کودک


  


 

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:22 ب.ظ

Categories: راهنمای تخصص ها فلوشیپ ها و فوق تخصص های رشته پزشکی  , شرایط معافیت پزشکی مشمولان   Tags: