راهنمای تخصصهای رشته داروسازی


پزشک داروساز عمومی :

 

متخصص فارماسيوتيکس  (داروسازی صنعتی)

 متخصص فارماکوگنوزي(تهيه دارو ازمنابع طبيعي)  

متخصص کلينيکال فارمسي(داروسازي باليني)

متخصص شیمی دارویی

متخصص سم شناسی   زیر گروه رشته پزشکی عمومی نیز می باشد

متخصص کنترل دارو

متخصص بیوتکنولوژی دارویی

متخصص داروسازی سنتی

متخصص اقتصاد و مدیریت دارو

متخصص داروسازی هسته ای

متخصص نانو فناوری دارویی