همكاري با سايت

در صورت تمايل به همكاري با بخش فني و اطلاع رساني سايت پزشكان ايران مي توانيد با ارسال ايميل به آدرس info@irteb.com آمادگي خود را اعلام نموده و حداكثر ظرف مدت 3 روز پس از ارسال ايميل ، بخش پشتيباني با شما تماس خواهند گرفت.