درد دل های ناگفته جامعه پزشکی

اینجا سنگ صبور جامعه پزشكي براي بیان ناگفته ها و يافتن راه حل مناسب جهت ارتقاء سطح كيفي و كمي معيشتي و حرفه اي اين قشر محترم جامعه است. به نحوي كه ما اعضاي اين حرفه ، به اين نحو از حال همديگر با اطلاع باشيم و اگر در زمينة حل مشكلات مطرح شده راه حلي به نظرمان مي رسد ، ارائه طريق نماييم.

انتظار ما اين است كه در بيان مشكلات، اخلاق حرفه اي رعايت گردد .نظرات و درددل های گفته شده الزاما نظرات پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران نبوده و این سایت در قبال مسايل مطرح شده هيچگونه مسئوليتي ندارد.

همکاران محترم درد دلهای خود را جهت انعکاس در این صفحه توسط کامنت پایین صفحه ارسال نمایید.

آخرین درددلهای ارسالی به ایمیل نیز توسط اپراتورسایت در اینجا آورده شده است: