شاخص های بهداشتی و سلامت و آمار حیاتی – شاخص امید به زندگی در ایران

شاخص امید به زندگی در بدو تولد که منظور تعداد سالهایی که انتظار می رود هریک از افراد جامعه در بدو تولد با درنظر گرفتن الگوي مرگ ومیر خاص جامعه در آینده زنده بماند .
نحوه محاسبه: کل سالهاي عمر افراد یک نسل تعداد اولیه نسل (محاسبات جدول عمر)امید به زندگی در ایران

امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال می‌تواند توقع طول عمر داشته باشد. هر چه شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد امید زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشورهاست. امید زندگی زنان در ایران نیز مانند سایر جوامع جهانی حدود چهار و نیم سال، بیشتر از مردان است.

مطابق آمار سازمان ملل کشورهای ژاپن، هنگ کنگ ، ایسلند، سویس و استرالیا به ترتیب در جهان مقام‌های اول را دارند که با حدود ۸۲ سال از میانگین جهانی ۲۲ درصد بالاتر است. کشورهای سوازیلند، موزامبیک، زیمباوه، سیرالئون و لسوتو نیز به ترتیب در پایینترین رده قراردارند. امید زندگی در این کشورها حدود ۴۲ سال است که ۳۸ درصد کمتر از میانگین جهانی و نصف کشورهای بالای جدول است.

امید زندگی در ایران برای زنان ۷۲٫۶، برای مردان ۶۹٫۴ و در کل ۷۱ سال است که ۵٫۵ درصد از میانگین جهانی بالاتر است و ایران را در بین ۱۹۵ کشور در رتبه ۱۰۹ قرار می‌دهد. این در حالی است که میانگین سنی فوت‌شدگان تهرانی در سال ۱۳۸۸ به ۴۹ سال و چهار ماه کاهش پیدا کرده است.

جدول امید به زندگی در بدو تولد به تفکیک استان بر حسب جنس

پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران

بیشترین میزان امید به زندگی در استانهای تهران و اصفهان

کمترین میزان امید به زندگی در استانهای کردستان, سیستان و بلوچستان و ایلام

استان

امید به زندگی در زنان

امید به زندگی در مردان

آذربایجان شرقی

73.6 سال

70.3 سال

آذربایجان غربی

72.2 سال

70.3 سال

اردبیل

70.8سال

69.7  سال

اصفهان

75.7 سال

73.7 سال

ایلام

67.5 سال

66.1 سال

بوشهر

72.1 سال

70.2 سال

تهران

75.8 سال

73.6 سال

چهارمحال و بختیاري

71.2 سال

69.9 سال

خراسان جنوبی

69.5 سال

67.4 سال

خراسان رضوي

71.3 سال

69.5 سال

خراسان شمالی

71.5 سال

69.7 سال

خوزستان

72.7 سال

71.0 سال

زنجان

71.0 سال

70.0 سال

سمنان

74.0 سال

71.9 سال

سیستان و بلوچستان

67.5 سال

65.8 سال

فارس

72.6 سال

71.7 سال

قزوین

73.0 سال

72.0 سال

قم

74.2 سال

72.2 سال

کردستان

67.3 سال

65.7 سال

کرمان

71.1 سال

69.7 سال

کرمانشاه

70.9 سال

69.5 سال

کهگیلویه و بویر احمد

69.5 سال

67.7 سال

گلستان

71.6 سال

70.8 سال

گیلان

74.2 سال

71.3 سال

لرستان

70.4 سال

69.0 سال

مازندران

72.3 سال

71.3 سال

مرکزي

72.2 سال

71.1 سال

هرمزگان

69.5 سال

67.9 سال

همدان

70.7 سال

69.5 سال

یزد

74.2 سال

72.6 سال

بازگشت به فهرست شاخص های بهداشتی